Adaptace zaměstnanců

  • Adaptační psychodiagnostika
  • Adaptační tréninky
  • Nastavení adaptačních procesů
  • Adaptační plány
  • Psychometrie on-line

„Od funkčního prvku k funkčnímu procesu, od výkonného jednotlivce k výkonnému týmu.“

Správná adaptace na danou pozici je důležitým bodem po výběru – a nástupu – vybraného kandidáta, nyní již nového zaměstnance. Nejdůležitější je tedy rychlé a efektivní zapojení tohoto pracovníka do chodu společnosti a jejích procesů, čímž se docílí splynutí jedince a týmu společnosti jako celku. Jak toho dosáhnout? Poradíme vám! Ideálně pomocí online psychometrie, kde se dozvíme vše o kompetencích a motivacích daného zaměstnance, a následně na jejich podkladě sestavíme individuální adaptační plán, který bere v potaz jeho silné a slabé stránky. Kromě výše uvedeného jsme také schopni nastavit standardizovaný adaptační proces zaměstnanců ve vaší společnosti tak, aby byli schopni vykonávat svou pracovní náplň co nejdříve, a to s odpovídajícím výkonem a efektivitou. Od funkčního prvku k funkčnímu procesu, od výkonného jednotlivce k výkonnému týmu.