fbpx

Adaptace zaměstnanců

„Od funkčního prvku k funkčnímu procesu, od výkonného jednotlivce k výkonnému týmu.“

 

Po výběru a nástupu nového zaměstnance je důležitým bodem správná adaptace na danou pozici. Poradíme vám jak efektivně zapojit tohoto zaměstnance do chodu společnosti a jejích procesů. Pomocí online psychometrie se dozvíte vše o jeho kompetencích a motivacích, na základě kterých sestavíme individuální adaptační plán, který vystihuje jeho silné a slabé stránky. Kromě výše uvedeného vám můžeme také nastavit standardizovaný adaptační proces vašich zaměstnanců tak, aby byli schopni vykonávat svou pracovní náplň co nejdříve a s odpovídajícím výkonem a efektivitou. A pokud s oblastí HR teprve začínáte, rádi vám v začátcích pomůžeme nebýt důležité znalosti.