fbpx

Coaching, Mentoring, Terapie a Hypnoterapie

„​​​​​​Reálné manažerské zkušenosti. Praktické a mezinárodní zkušenosti z businessu. Osobnost kouče/mentora. Psychologické vzdělání. Respekt. Schopnost vést. Jazyková vybavenost.“

Coaching (Koučink) i mentoring jsou velmi obsáhlé oblasti HR, a proto v YellowCouch preferujeme stručnou a efektivní cestu a výše uvedené předpoklady. Pokud u kouče pro vaše zaměstnance hledáte právě tyto vlastnosti, adekvátní množství teorie a maximum praxe, jsme pro vás tím správným dodavatelem. Nebojíme se velmi těžkých případů osob, které coaching primárně odmítají, ani situací, které se zdají být „neřešitelné“.

„​​​​​​Pomůžeme vám, abyste byli v osobní i pracovní pohodě.“

Dalšími možnostmi řešení problémů v osobní či pracovní rovině představují terapie a hypnoterapie.

Hypnoterapii využíváme jako jednu z moderních metod psychoterapie. Tato metoda slaví úspěchy při léčbě a odstranění řady psychických, psychosomatických a somatických problémů nebo je alespoň směřuje k jejich výraznému potlačení.

Hypnoterapie pod vedením Mgr. Václava Coubala využívá duševních i tělesných schopností včetně důležité vlastní/vnitřní energie. Terapeut tak pomocí sugestivních pokynů mysl a tělo „směruje“ a dosahuje požadovaných výsledků.


Individuální terapie pro manažery, zaměstnance, sportovce se zabývá:

• Řešením problémů v pracovním prostředí
• Řešením obtížných životních situací
• Vyrovnáním se se závažnou událostí
• Zvládáním stresu
• Domácím násilím
• Sebevědomím, sebedůvěrou a pocitem vlastní hodnoty
• Existenciálními otázkami
• Pocity viny, úzkostmi, depresemi

Možný je i přesah do Business coachingu/mentoringu, kdy jde především o:

• Stanovení cílů a jejich dosažení
• Pomoc při rozvoji v pracovní sféře (např.nová role manažera)
• Přijímání úspěchu i neúspěchu
• Rozvoj silných stránek a posílení slabých
• Dosažení lepších výsledků
• Sladění klientových cílů s jeho osobními hodnotami

Možnosti coachingu, mentoringu a terapií? Kde probíhají?

Nabízíme Individuální sezení (i online), nebo terapeutické pobyty (ČR, zahraničí)-

Terapie probíhají pod vedením Mgr. Václava Coubala, PaedDr. Jany Friedl či Mgr. Hany Slobodové. Business mentoring pak pod vedením Filipa Hrkala, MBA