fbpx

První pomoc s psychodiagnostikou

Vyskytl se během testování nějaký zádrhel či otázka?
Připravili jsme pro Vás seznam nejčastějších otázek a odpovědí, které vám mohou pomoci vyřešit problém s psychometrií cut-e (AON Assessment Solutions).

Adresa se mi nenačítá

Pokud jste do prohlížeče napsali odkaz www.maptq.com , může být odkaz neplatný.
Zkuste prosím zadat odkaz v jedné z následujících podob:

maptq.com

https://maptq.com

V některých případech je testování dostupné ve firemních barvách klienta. Pokud ano, má vždy tvar xxx.maptq.com, kde xxx je jméno firmy/klienta.

Pokud problém setrvává a jste si jisti, že jste připojeni k internetu, kontaktujte nás a vyčkejte na naši pomoc

Nemohu se přihlásit, ale jsem na správné stránce

Pokud vám systém po zadání Login-ID hlásí, že byl Login-ID chybný, nejčastěji problém spočívá v zapnutém / vypnutém CapsLocku a NumLocku. Berte v potaz, že Login-ID obsahuje jak malá, tak velká písmena a čísla, zkontrolujte si tedy, prosím pečlivě, zda skutečně zadáváte Login-ID správně. Ověřte také častou záměnu písmen „z“ a „y“.

Dbejte také na to, abyste z emailu, konkrétně z Pozvánky k testování, nezkopírovali Login-ID
i s mezerou, která součástí Login-ID není.

Pokud problém setrvává, kontaktujte nás a vyčkejte na naši pomoc.

I přes opakovaný pokus nemohu spustit dotazník / test 

Pokud vás počítač vyzývá k nainstalování různých plug-inů, udělejte to. Nemějte strach, námi používané plug-iny jsou zcela bezpečné.

Pokud nástroj nelze i tak spustit, nebo modul nelze nainstalovat, zkuste nejdříve restartovat svůj počítač a vyzkoušet jiný webový prohlížeč. Pokud problém i tak setrvává, vyzkoušejte jiný počítač.

Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujte nás.

V jakém prohlížeči je nejlepší testování absolvovat?

Doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome, který nejvíce podporuje veškeré nástroje. Vhodné jsou i Mozilla Firefox, Opera nebo MS Explorer.

Test / dotazník se mi zablokoval. Vidím u nástroje symbol zámku. Proč se tomu tak stalo?

V tomto případě kontaktujte naši Hotlinku a požádejte o odblokování ze strany administrátora. Ujistěte se, prosím, že jste uvedli veškeré údaje k testování (vaše jméno a email, pod kterým jste v testování přihlášen) a konkrétní nástroj, u kterého došlo k zablokování.

Nejběžnějším důvodem, proč k zablokování nástroje dojde, je výpadek internetu ze strany testovaného. Plánované aktualizace systému mapTQ z naší strany jsou minimální a dochází k nim ojediněle, většinou mimo standardní pracovní dobu, kdy uchazeče neomezí.
V žádném případě nezavírejte okno s testem, který právě běží. V tu chvíli dojde k jeho zablokování!

Test jsem dokončil, ale systém hlásí, že se data neodeslala

Existují dva způsoby, jak se zachovat v této situaci.

Pokud se vám neobjeví po dokončení a zablokování testu kódová hláška, postup je jako u předchozí otázky č. 6. – je tedy nutné kontaktovat administrátora/Hotlinku s potřebnými údaji.

Pokud se vám objeví kódová hláška, nabádá systém ke zkopírování a zaslání na xmlsupport@aon.com. V tomto případě následujte, prosím, instrukce a na uvedený email hlášku zašlete.
Pro nejefektivnější řešení situace přidejte, prosím, do kopie tohoto emailu i naší Hotlinku.

Jakým nástrojem mám začít?

Pokud není řečeno jinak ze strany personalisty či manažera, který vám testování zadal, je čistě na vás, kterým nástrojem začnete. Co je ale důležité neopomenout, je to, že jakmile s libovolným nástrojem začnete (tím se myslí ostré spuštění testu/dotazníku po pročtení instrukcí a po vyzkoušení zkušebního příkladu), je nutné jej dokončit. V opačném případě dojde k zablokování nástroje, z důvodu jeho přerušení.

Pokud skončíte s jedním nástrojem, není nutné ihned pokračovat ve zbývající řadě nástrojů (jen vždy dokončit ten nástroj, který byl započatý- viz předchozí odstavec). Zde je však důležité respektovat deadline, tedy termín, který byl zadavatelem testování stanoven pro splnění všech úkolů.

Jaké jsou doporučené Technické požadavky?

Současné požadavky na sítě:

Internetové připojení

768 kbps DSL (nebo rychlejší)

Podporovány jsou následující kombinace prohlížeče a operačního systému :

 • Internet Explorer 11.0 (a vyšší) na Windows 8.1 / Windows 10
 • Edge na Windows 10
 • Firefox 30.0 (a vyšší) na Windows 8 a vyšší / MacOS X a vyšší
 • Chrome 36.0 (a vyšší) na Windows 8 a vyšší / MacOS X a vyšší
 • Safari 8.0 (a vyšší) na MacOS X 10.10 avyšší
 • Android 4.4 (a vyšší)
 • iOS 8.0 (a vyšší)

Systém a testování jsou kompatibilní také s nižšími verzemi, než jsou výše uvedené, v případě v problémů však nejsou podporovány. Aon Assessment Solutions a YellowCouch doporučují používat nejnovější verze prohlížečů a operačních systémů.

Musím vyplnit testování v nějakém pořadí?

Obecně není nutné testování vyplňovat v určitém pořadí. Pokud je požadováno, vyplníte první test, který se objeví na obrazovce. Další test bude odemčen po vyplnění předcházejícího a tak dále, dokud nebudou vyplněné všechny testy.

Můžu si udělat přestávky?

Jakmile zahájíte test, není možné jej přerušit. Ve většině případů netrvají individuální testy déle než patnáct minut. Ujistěte se prosím, že v průběhu vyplňování nebudete rušen/a. Pro mnoho pozic je požadováno vyplnění více testů. Nicméně není nutné je vyplnit najednou. Obvykle máte na vyplnění všech nezbytných testů několik dní (viz instrukce od vašeho zadavatele diagnostiky). Váš čas nebude sledován a nebude mít žádný dopad na vaše výsledky. Nicméně je důležité se držet lhůty uvedené v e-mailu nebo dopise s pozvánkou.

Potřebuji nějakou další pomoc?

V podstatě nepotřebujete nic jiného než počítač s prohlížečem a přístup k internetu. Jiné pomůcky nejsou vyžadovány. Nicméně v případě některých testů je užitečné mít kalkulačku nebo papír s tužkou. Některá cvičení jsou například tvořena různými kroky, jejichž výsledky byste mohl/a chtít zapsat, aby bylo nakonec snazší najít řešení. Pokud je vyžadována nějaká pomoc, budete o tom v úvodu testu informován/a.

Jak můžu procvičovat a kde?

Můžete procvičovat na naší webové stránce kde máte příležitost zhlédnout objasňující videa typických online testů a seznámit se s používáním funkcí.

Jak rychle musím pracovat, abych byl/a úspěšný/á v Online testování?

Pokuste se odpovědět na otázky rychle, ale pečlivě. Nicméně, abyste se vyhnuli přehlédnutí, neměl/a byste se snažit pracovat rychleji než ve škole nebo během studia.

Ujistěte se, aby nedošlo k vyrušení nebo rozptýlení v průběhu vyplňování testů. Jakmile spustíte skutečný test, nemůžete jej přerušit a pokračovat později – z tohoto důvodu je důležité si zajistit tiché prostředí a dostatek času na vyplnení testu od začátku do konce. Nezapomeňte vypnout mobilní telefon a informovat své okolí, rodinu nebo spolubydlící, že si nepřejete, aby vás rušili, dokud nedokončíte test.

Nemohu dokončit testování ve stanoveném termínu, co mám dělat?

Pokud nemůžete dokončit testování ve stanoveném termínu, odvolejte se na e-mailovou adresu podpory uvedenou v e-mailu s pozvánkou.

Jaký typ počítače potřebuji?

V zásadě můžete použít jakýkoliv počítač. Jednoduše potřebujete internetové připojení a prohlížeč (například Internet Explorer nebo Mozillu Firefox). Nejlepší je použít jeden z nich nebo novější verzi protože starší verze již nejsou podporovány. 

Pro optimální zobrazení online vyhodnocení doporučujeme nastavit obrazovku alespoň na rozlišení 1024 x 768 pixelů.

Jaké jazyky jsou pro testování dostupné?

Jakmile se přihlásíte do svého seznamu úkolů a je-li testování k dispozici v jiných jazycích, budete mít možnost vybrat jazyk, ve kterém chcete testování vyplnit.

Co mám dělat pokud mám určité zdravotní postižení?

*Účast v online testování může být velmi náročná pro lidi se zdravotním postižením. Pro lidi, kteří mají zrakové, pohybové poruchy nebo jiné postižení, musí být určitě přijata zvláštní opatření k zajištění přesného a spravedlivého posouzení všech kandidátů. V některých případech lze nevýhody překonat pomocí technických pomůcek nebo správného nastavení. Například lidé se zrakovým postižením mohou použít lupu pro zvětšení obrazovky. Pokud si nejste jist/á, zda se můžete online testování účastnit, je třeba kontaktovat společnost, přes kterou jste se přihlásili, nebo tým zákaznické podpory. Podle práva EU mají lidé s postižením právo na ochranu a usnadnění přístupu od zaměstnavatele. To platí rovněž v případě procesu podávání žádostí. Různé země a regiony mají podobná pravidla.*

Co mám dělat když je jeden nebo více mých testů zablokovaných?

Ve vzácných případech mohou technické problémy vést k náhlému zablokování testu, například pokud dojde k selhání prohlížeče během práce na testu. Ale to rozhodně není katastrofa. Jednoduše kontaktujte tým podpory, aby vám test mohl odblokovat. E-mailovou adresu týmu podpory můžete vyhledat podle e-mailové pozvánky.

Jak mám správně ukončit test?

K ukončení testu dojde automaticky poté co čas vyprší. V případě, že odpovíte na všechny otázky, je možné ukončit test dříve.

Jak můžete zjistit, že jsem testy vyplnil/a sám/a?

Nejprve byste si měl/a být vědom/a, že je nezákonné dovolit někomu jinému, aby za vás vyplnil testy. Pokud by se to projevilo, byl/a byste z výběrového řízení, kromě dalších hrozících postihů, okamžitě vyloučen/a.

Často se provádí opakované testování. To znamená, že pokud budete po absolvování online testování pozván/a na pohovor, můžete očekávat opakované vyplňování testů. Pokud jste při online testování podváděl/a, projeví se to během zkoušky, nebo po ní. Abychom to shrnuli: opravdu nestojí za to podvádět!

Snažil/a jsem se vyplnit online testování, ale zobrazuje se mi jako dokončené.

Pokud jste se přihlásil/a ke svému testu a vaše nástroje se zobrazují jako kompletní, budete muset kontaktovat tým podpory. E-mailovou adresu podpory můžete vyhledat podle e-mailové adresy uvedené v pozvánce.

Jak je vyhodnocováno Online testování?

V případě výkonnostních testů obvykle přidělíme body za každou správnou odpověď a odečteme body za každou nesprávnou odpověď. Na konci testu se body vypočítají tak, aby poskytly konečný výsledek.

V případě dotazníků osobnosti jsou zachyceny vaše vlastní popisy sebe sama, s ohledem na konkrétní dimenze vaší osobnosti – neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Je to spíše otázka určení, zda je vaše osobnost vhodná pro danou pozici a zejména pro společnost/firmu jako celek..

Dostanu nějakou zpětnou vazbu?

Každý z testů má zprávu se zpětnou vazbou, která poskytuje přesné a srozumitelné vysvětlení výsledků. V ideálním případě vám společnost, kvůli které jste se do diagnostiky přihlásil/a, tuto zprávu může zaslat.

Co se stane s mými daty?

Nejdůležitější: vaše data zůstávají vašimi daty. Žádná společnost, o kterou se ucházíte, nemá povolení – bez vašeho výslovného souhlasu – používat vaše data z jakéhokoli jiného důvodu než za účelem výběrového řízení.

Různé společnosti zpracovávají data odlišně. V pozvánce k online testování by měly být uvedené informace o způsobu zpracování vašich dat. Případně se můžete vždy zeptat dotyčné společnosti na jejich datovou politiku a co se s vašimi daty stane.

Výsledky testů a některé osobní údaje, jako je jméno a e-mailová adresa, se obvykle ukládají do databáze po dobu trvání výběrového řízení. Tato databáze je alokována na zabezpečených serverech a přístup je omezen na několik lidí ve společnosti. Některé společnosti smažou data ihned po dokončení výběrového řízení; některé si data po určenou dobu ponechají. Aon Assessment Solutions doporučuje společnostem uchovat výsledky testů a osobní údaje po určitou dobu, ale pak je smazat. Data z našich systémů se zpravidla po 12 měsících smažou automaticky sama. Kromě toho spolupracujeme s externím odborníkem na ochranu údajů, který průběžně kontroluje a monitoruje naše databáze a servery kvůli problémům s ochranou dat.

Kdykoliv je samozřejmě možné zažádat o vymazání vašich údajů.

Jak kontaktovat tým technické podpory?

Tým podpory můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy podpory uvedené v e-mailu s pozvánkou.

Při kontaktování týmu podpory uveďte co nejvíce informací, které nám umožní vyřešit váš dotaz co nejdříve.

E-mail by měl obsahovat tyto informace:

a) Jedná se o nový dotaz?

b ) Zadejte prosím otázku nebo vysvětlete svůj problém včetně podrobností o tom, co se stalo:

Kategorie řešených problémů:      

 • Problém s přihlášením
 •         

 • Problém s registrací
 •         

 • Kompatibilita systému
 •         

 • Dotaz na stav testu
 •         

 • Dotaz na zvláštní požadavky
 •         

 • Zkouška odkazu přerušena
 •         

 • Jiné, uveďte:
 •     

c) Jméno a příjmení

d) Název společnosti, pro kterou vyplňujete testy

e) E-mailová adresa

f) Chybová hláška ze systému (byla-li Vám zobrazena)

g) Přílohy (snímek obrazovky)

Nenašli jste odpověď zde? Neváhejte nás kontaktovat na adrese: hotlinka@yellowcouch.eu či na telefonním čísle +420 773 552 883.
Hotlinka je v provozu každý pracovní den od 9:30 do 15:30.