fbpx

SPA – TECH

Cíl cvičení

V tomto cvičení budete hrát roli liniového manažera (Patrik Bílý [*]) a chystáte se na schůzku se členem svého týmu (přímým podřízeným). Roli zaměstnance bude hrát externí poradce.

Váš úkol

Nyní máte 30 minut na přípravu diskuse se zaměstnancem. Níže jsou uvedeny základní informace o vašem zaměstnanci a záležitosti, kterým je třeba se v diskusi věnovat. Na diskusi samotnou máte 25 minut. Po skončení diskuse bude následovat přibližně pětiminutová reflexe, během níž sdělíte hodnotitelům své dojmy z toho, jak diskuse probíhala.

Základní informace o zaměstnanci

V následujícím rozhovoru budete hrát roli liniového manažera týmu Vývoj solární fotovoltaiky a vést rozhovor se členem svého týmu Šimonem Tesařem*. Šimon Tesař pracuje ve vašem týmu šest měsíců, předtím pracoval v jiném technickém týmu. Primárně ho motivují úkoly, při jejichž plnění má určitou volnost. Obzvláště rád vyvíjí a promýšlí nové způsoby, jak něco dělat. K takovýmto úkolům přistupuje se značnou energií a nadšením. Při práci s druhými je zřetelně inspiruje a přenáší na ně svou motivaci.

Přibližně před třemi měsíci došlo ve vašem týmu k situaci, v níž Šimon Tesař sehrál velmi pozitivní roli. Váš tým dostal přidělenou novou pracovnici, přesunutou v důsledku firemní restrukturalizace. Jelikož se její nová práce v mnoha aspektech lišila od předchozí pozice, nové úkoly zvládala jen s obtížemi. Mladá zaměstnankyně byla z těchto změn od samého začátku viditelně nešťastná a jen těžko si zvykala na nové pracovní prostředí. K vašemu překvapení měl Šimon Tesař na novou členku týmu velmi pozitivní a motivující vliv. Po několika týdnech úzké spolupráce s ním se z ní stal úplně jiný člověk. Čím dál rychleji přivykala novým podmínkám a na její žádost jste zařídil, aby mohla se Šimonem Tesařem spolupracovat na dalších úkolech. Spolupráce s ním si očividně velmi cenila.

Negativním aspektem osobnosti Šimona Tesaře je však skutečnost, že má velmi zjevné preference s ohledem na určité úkoly. Zejména má mnohem méně ambiciózní přístup k rutinní práci a úkolům, které vyžadují píli a svědomitost, a postrádá vytrvalost a houževnatost. K novým věcem dokáže přistupovat s nadšením, zároveň však ztrácí zájem o úkoly, k jejichž splnění je zapotřebí více úsilí. Proto se často stává, že některé úkoly dokončí až po vašich opakovaných žádostech.

Záležitosti, které je třeba na schůzce probrat

V poslední době se vyskytly dvě konkrétní záležitosti. První se týká spolupráce Šimona Tesaře s ostatními členy týmu:

  1. Šimon Tesař už přes dva měsíce pracuje na meziúsekovém projektu optimalizace nákladů při výstavbě. Cílem projektu je zjistit, jakých typů synergie lze dosáhnout harmonizací procesů napříč projekty, a stanovit objem nákladů, které lze takto ušetřit. Do projektu je zapojena i další členka vašeho týmu Soňa Volná. Ve vašem týmu pracuje už dlouhou dobu a vy ji považujete za spolehlivou, výkonnou zaměstnankyni. Prvotní výsledky, které tito dva zaměstnanci předložili, vám připadaly velice slibné. Minulý týden však Soňa Volná přišla za vámi, očividně rozrušená, a otevřeně promluvila o nedostatečné harmonii ve spolupráci se Šimonem Tesařem. Řekla vám, že v danou chvíli nechce zacházet do podrobností, a vyžádala si další schůzku s vámi za účasti Šimona Tesaře. Probral jste to s oběma zaměstnanci a všichni tři jste se dohodli na konkrétní době následující den ráno. Soňa Volná přišla do vaší kanceláře dle očekávání včas. Šimon Tesař měl zpoždění. Po pár minutách vám od něj přišel e-mail s nečekanou omluvou, že se schůzky nemůže zúčastnit. Tvrdil, že ho bolí záda a je na cestě k lékaři. Nechtěl jste schůzku znovu odsouvat, jelikož bylo očividně nutné probrat něco důležitého. Požádal jste proto Soňu Volnou, aby vám znovu vysvětlila důvod, proč se chtěla sejít.

    Po chvilkovém váhání se rozpovídala a dala jasně najevo svou značnou nespokojenost s aktuálním stavem práce na společném projektu. Spolupráci se Šimonem Tesařem hodnotila „pomalou, obtížnou a únavnou“. Řekla, že si uvědomuje význam termínů dokončení při práci na úkolech a přípravě zpráv, ale často má pocit, že plánování a provádění určitých milníků projektu zůstává jen na ní. Šimon Tesař navíc často na poslední chvíli mění dohodnutá opatření, ne vždy ze zcela jasných důvodů, stejně jako to učinil ten den v souvislosti se schůzkou. Má tak dojem, že odpovědnost za dodržení termínů a dokončení požadovaných úkolů zůstává pouze na ní. Šimon Tesař často nedodá svou dohodnutou část práce a ona musí vzít věci do svých rukou, aby se úkoly dokončily. Měl silnou motivaci, když na projektu začal pracovat, ale rychle ji ztratil, když bylo třeba shromáždit nějaké analýzy a srovnávací data.

    Soňa Volná dala jasně najevo svou frustraci a spolupráci se Šimonem Tesařem viděla v mnohem méně pozitivním světle, než jste se domníval. Celou záležitost chtěla vyřešit rozhovorem za účasti všech tří. Znovu zdůraznila, že vám neříká nic, co už předtím neprobírala, nebo neplánovala probrat, se Šimonem Tesařem. Podle svých slov mu tuto zpětnou vazbu před nějakou dobou přímo předložila, po čemž se jeho jednání dočasně zlepšilo. Zakrátko však bylo vše při starém. Z tohoto důvodu Soňa Volná neočekává, že záležitosti, které jste v tomto rozhovoru probírali, zůstanou důvěrné. Zdůraznila, že přesně totéž by bývala řekla, kdyby schůzka bývala proběhla ve třech.

  1. Na minulé týmové poradě na začátku týdne došlo k nepříjemné situaci. Porady obvykle začínají tím, že pročítáte přidělené úkoly z předchozí porady, upozorňujete na ty, na nichž je třeba ještě pracovat, a zjišťujete jejich stav. Šimon Tesař měl z předchozí porady přiděleny tři úkoly, nijak časově náročné. Měl připravit místnosti k přijetí zástupců místní samosprávy, shromáždit konkrétní informace na každoměsíční konferenci oddělení a objednávku u společnosti vyvíjející software pro fotovoltaiku. Na váš dotaz na stav těchto úkolů odpověděl nonšalantně: „Řeknu to takto: stav nezměněn! Víte, že mě minulý týden trápila záda…“ Na to jiný člen týmu p. Miller reagoval nečekaně popuzeně: „Dokáže Šimon Tesař pochopit fakt, že zápisy z porad slouží k tomu, aby se zaznamenaly přidělené úkoly, a ne abychom si z nich dělali hloupé vtipy?“ Šimon Tesař na to reagoval stejně podrážděným a emočně vypjatým tónem: „Kdyby tě bolela záda tak jako mě a zvládl bys při tom udělat tolik práce jako já, tak by sis mohl kritizovat podle libosti!“ Z pozice jejich přímého nadřízeného jste se do toho okamžitě vložil a diskusi utnul. Nálada byla po této výměně názorů znatelně utlumená a Šimon Tesař následující půlhodinu nic dalšího neřekl. I když jste hledal dobrovolníky na nějaké úkoly na další týden, držel se zcela stranou, což je u něho hodně nezvyklé.

 

Další téma, které byste na plánované schůzce se Šimonem Tesařem rád otevřel, se týká dočasného nového úkolu, jehož přidělení tomuto zaměstnanci zvažujete. Nedávno odešel jeden člen týmu na dlouhodobou nemocenskou a vy netušíte, kdy se vrátí. Nevyhnutelně tedy musíte přerozdělit pracovní povinnosti nemocného kolegy mezi všechny ostatní členy týmu. Někteří se již sami přihlásili. Stále však zbývá nějaká dokumentační práce, v níž je třeba pokračovat po dobu kolegovy absence. Jelikož ostatní členové týmu si již nabrali tolik úkolů, kolik mohou reálně zvládnout, této dokumentační práce se bude muset ujmout Šimon Tesař.

 

Teď se prosím připravte na schůzku. Hodně štěstí!

[*] Z důvodu plynulého čtení budeme v textu používat pouze mužský rod.