fbpx

Tvorba kompetenčních profilů

„Je-li řízení lidských zdrojů živým procesem, je kompetenční model jeho páteří.“

Kompetenční model a následné individuální profily jsou základem každé firmy při práci se svými zaměstnanci. Při náboru pro identifikaci potenciálu osob, jejich adaptaci a rozvoji.

Promyšlené a funkční kompetenční modely a od nich odvozené profily slouží personalistům a liniovým manažerům k odhalení, zda bude daný kandidát v konkrétní pozici úspěšný či nikoliv – a které aspekty osobnosti má případně nadále rozvíjet.

Při jejich tvorbě vycházíme ze strategie firmy a požadavků na současnou i budoucí strukturu pracovních pozic. Dbáme na to, aby každá kompetenční oblast měla své opodstatnění, každá kompetence byla jasně definována a popsána konkrétními projevy chování, které se nepřekrývají nebo si neodporují.

Tyto popsané projevy chování je možné ověřit sadou námi připravených konkrétních otázek, pozitivních a negativních indikátorů chování během přijímacího pohovoru Competency Based Interview (CBI) nebo BEhavioural Interview (BEI), pomocí psychometrické diagnostiky a dalších moderních HR technologií.

Lze je rovněž ověřovat pomocí na zakázku vyvíjených rolí (role plays) během Assessment a Development center.

Zkušenost s našimi kompetenčními modely a systémy jejich měření má například E.On, SKANSKA nebo Villeroy&Boch.