Strategické obchodná partnerstvá

V rámci poskytovania prvotriednych služieb prinášame v zastúpení na český trh produkty nasledujúcich spoločností:

 

STRATEGICKÉ AKADEMICKÉ PARTNERSTVÁ

Pre neustále zvyšovanie kvality našich služieb nadväzujeme dlhodobé partnerstvá s univerzitami, vysokými a strednými školami. Na mnohých univerzitách prednášame, prípadne vedieme vlastné predmety.

K našim najvýznamnejším partnerom patrí:

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A STRATEGICKÉ MEDIÁLNE PARTNERSTVÁ

Filip Hrkal a Václav Coubal sú autormi mnohých odborných textov a publikácií. V rámci odborného pôsobenia na trhu CEE takisto udržujú strategické mediálne partnerstvá.

 

FOTOGALÉRIA Z AKCIÍ

Radi prednášame na vysokých školách, často vystupujeme na lokálnych aj medzinárodných konferenciách a niektoré aj sami moderujeme.

Pozrite sa, ako nám to ide!