Rozvoj zamestnancov

360° SPÄTNÁ VÄZBA

„Kombináciou najnovších technológií a mnohoročných skúseností vzniká úplne anonymné a mimoriadne spoľahlivé on-line meranie.“

360° spätná väzba (multi-rater feedback) je účinným rozvojovým nástrojom. Platí však, že je veľa povolaných, ale málo vyvolených. Prečo sa neskromne radíme medzi tých druhých menovaných? Kombinujeme totiž najspoľahlivejšie technológie, ktoré umožňujú úplne anonymné a spoľahlivé on-line meranie sebahodnotenia danej osoby, tak aj pohľadu nadriadeného, kolegov, podriadených a interných aj externých zákazníkov. K tomu naviac disponujeme tímom, ktorý zabezpečí úvodnú komunikáciu tak, aby došlo k plnej akceptácii tohto nástroja; skrátka tak, aby ľudia chápali „prečo“ ho vyplniť, a vyplnili ho radi a úprimne. Keď k tomu pripočítame skúsenosti s dodaním a realizáciou spätnej väzby v mnohých svetových jazykoch, má vaša spoločnosť vyhrané v podobe jasného a objektívneho rozvoja všetkých kľúčových zamestnancov.

DEVELOPMENT CENTRUM

„​​​​Development centrum – komplexný nástroj pre viditeľný rast vašich zamestnancov.“

Podobne ako je tomu pri Assessment centrách, aj správne nastavené Development centrá odhalia silné stránky a príležitosti k rozvoju vašich kľúčových zamestnancov. Počas jedného stretnutia totiž zistíte, ako sa chovajú a reagujú v rôznych situáciách. Máme lokálne aj medzinárodné skúsenosti s vývojom, prípravou, realizáciou a vyhodnotením Development centier. Či už uvažujete o komplexnom riešení, alebo potrebujete pomôcť iba s jednou z vyššie uvedených častí, vieme oboje. Vždy kombinujeme váš kompetenčný model a hranie rolí (pričom konkrétne cvičenia buď získame od vás, alebo ich interne vyvinieme). Ďalej štandardne zapojujeme kompetenčný pohovor, testy a dotazníky. A ako sme sa už zmienili pri Assessment centrách, naši hodnotitelia prechádzajú každoročnými náročnými tréningmi hrania rolí v ČR, Nemecku, Nórsku, Veľkej Británii a USA. Okrem toho majú skúsenosti z praxe s vedením a riadením firiem. Spoluprácou s nami teda získavate tých najlepších odborníkov na trhu s teoretickými aj praktickými skúsenosťami.

KOUČING, MENTORING

„​​​​Reálne manažérske skúsenosti, praktické a medzinárodne skúsenosti z biznisu, osobnosť kouča, psychologické vzdelanie, rešpekt a schopnosť viesť, príjemný vzhľad a vystupovanie, jazyková vybavenosť. Jednoducho: YellowCouch.“

Koučing aj mentoring sú veľmi obsiahle oblasti HR. My ale razíme stručnú a efektívnu cestu, a tak napovieme pomocou niekoľkých slov: reálne manažérske skúsenosti, praktické a medzinárodné skúsenosti z biznisu, osobnosť kouča, psychologické vzdelanie, rešpekt a schopnosť viesť, príjemný vzhľad a vystupovanie, jazyková vybavenosť. Pokiaľ teda u kouča pre svojich kľúčových zamestnancov hľadáte práve tieto vlastnosti, adekvátne množstvo teórie a maximum praxe, sme pre vás tým správnym dodávateľom. A jeden dôležitý dodatok – nebojíme sa ani veľmi ťažkých prípadov osôb, ktoré koučing primárne odmietajú, alebo situácií, ktoré sa zdajú byť „neriešiteľné“.

OUTDOOR, TEAMBUILDING

„​​​​V YellowCouch sa radi hráme.“

Okrem iného sa u nás v YellowCouch radi hráme. Pokiaľ sa chcete hrať s nami, ponúkame realizáciu outdoorových a teambuildingových akcií, a to v rámci ČR, tak aj v exkluzívnych zahraničných destináciách (USA, Škótsko, Izrael, Slovinsko, Malta). Zároveň dokážeme organizačne aj programovo zariadiť rozsiahle firemné akcie s prvkami teambuildingu (napr. vianočné alebo letné zamestnanecké akcie – v tomto smere máme skúsenosti s menšími skupinami ako aj akciami pre 600 a viac zamestnancov).

DIAGNOSTIKA PRE ROZVOJ ZAMESTNANCOV

„Jednoduchý a efektívny rozvoj kompetencií, ktoré sú kľúčové pre váš biznis.“

V rámci diagnostiky pre rozvoj zamestnancov využívame testy a dotazníky spoločnosti cut-e, ktorých výhradné zastúpenie v CEE regióne máme už 15 rokov vo svojich rukách. Pomocou správnej kombinácie testov a dotazníkov a výsledných rozvojových správ dodávame účinné podklady HR špecialistom a líniovým manažérom. Majú k dispozícii efektívny nástroj pre ľahký a konkrétny rozvoj svojich zamestnancov a všetkých členov tímu.

TRÉNINGY, ŠKOLENIA, VZDELÁVACIE PROGRAMY

„​​​​​​​​​​​Máme 25 rokov skúseností s tréningmi.“

Patrí nám prvé miesto medzi desiatkami renomovaných tréningových agentúr. Prečo? Nie sme totiž ani tréneri, ani lektori. Resp. nemáme ich klasický prístup. Sme na biznis orientovaní kouči s dlhoročnými skúsenosťami, ale aj rešpektom voči osobám, ktoré školíme a ich biznisu. Obsah tréningu vždy prispôsobujeme danej firme, prostrediu a účastníkom. Nemáme unifikované školiace programy, ktoré by sme mohli dookola opakovať. Často sa najskôr ideme pozrieť, ako vypadá prostredie klienta a aký je obsah práce školených osôb. Naše/vaše tréningové a školiace programy vždy prepájame s dlhodobejšou stratégiou tak, aby sme sa vyhli jednorázovému školeniu bez dlhodobého efektu. Do tréningov často zapájame aj diagnostiku jednotlivých účastníkov tak, aby sme sa im mohli venovať individuálne a s ohľadom na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Naše školenia sú vždy vysoko hodnotené práve pre svoju praktickosť a prirodzenosť. To všetko nás robí unikátnymi a našich klientov úspešnými.

V rámci tréningu je možné našu činnosť rozdeliť do dvoch samostatných divízií:

Psychometria – ponúka tréningy a školenia pre HR personál a líniových manažérov. Cieľom je čo najefektívnejšie a najsprávnejšie využitie všetkých psychometrických produktov v rámci vašej firmy (více zde).

Tréningy – vďaka rozsiahlym skúsenostiam trénerov a lektorov zabezpečuje realizáciu školení soft-skills, teda tzv. „mäkkých“ zručností (najmä predajné a manažérske zručnosti a špecializované workshopy LEGO Serious Play™ pre všetky kategórie zamestnancov).

Pre kompletný zoznam nami ponúkaných tréningov nás prosím neváhajte kontaktovat.