Nábor zamestnancov

„Máme lokálne aj medzinárodné skúsenosti s vývojom, prípravou a realizáciou náborových riešení.“

Správne nastavené Assessment centrum odhalí, či k vám do tímu testovaný kandidát zapadne, teda či sa na ponúkanú pozíciu hodí a stane sa plnohodnotnou súčasťou vášho tímu. Zistíte, ako sa chová a reaguje v rôznych situáciách. Máme lokálne aj medzinárodné skúsenosti s vývojom, prípravou, realizáciou a vyhodnotením Assessment centier. Či už uvažujete, že zvolíte komplexné riešenie, alebo potrebujete pomôcť iba s jednou z vyššie uvedených častí, sme pre vás tá správna voľba. V rámci AC vždy kombinujeme kompetenčný model klienta s hraním rolí (pričom konkrétne cvičenia buď získame od vás, alebo ich interne vyvinieme), kompetenčným pohovorom, testami a dotazníkmi. Naši hodnotitelia prechádzajú každoročnými náročnými tréningmi hrania rolí v ČR, Nemecku, Nórsku, Veľkej Británii a USA.

V prípade pohovorov zameraných na kompetencie sme vám a vašim líniovým manažérom schopní dodať kompletné podklady pre vedenie pohovoru presne na mieru vašim potrebám, čiže vrátane otázok zameraných na požadované kompetencie. Toto riešenie môže mať štandardnú (papierovú) podobu, ako aj plne automatizovanú formu vrátane prepojenia na on-line psychometriu.

Individuálna psychometrická diagnóza spoľahlivo odhalí kandidátove silné stránky aj príležitosti k rozvoju. Viac informácií o psychometrii a jej možnostiach nájdete v časti „Psychometrie on-line“.