HR technológie

  • Big Data vs. Smart Data
  • Talent analytics (analýza talentů)
  • AI – umělá inteligence, IoT v HR
  • ATS/AplyGo
  • Průmysl 4.0, Robotizace

„Nezáleží na tom, koľko informácií máte k dispozícii, ale ako správne sa na ne dokážete pozrieť.“

Vo svojej firme máte veľa cenných informácií. Keď sa na ne správne pozriete, získate veľkú konkurenčnú výhodu a náskok. A presne s tým dokážeme pomôcť.
Majte prehľad o kľúčových talentoch vo svojej firme. Využite maximum moderných technológií súčasnej personalistiky pre lepšiu a rýchlejšiu identifikáciu a následné uplatnenie interných aj externých kandidátov.

Myslite rozumne a buďte o míle pred konkurenciou. Vytvorte si databázu obsahujúcu kompetencie, motivácie, potenciál a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) všetkých zamestnancov, a získajte tak rýchly a jasný prehľad o všetkom dôležitom, čo o nich potrebujete vedieť.
Nemrhajte čas, energiu a financie za nábor externých kandidátov, keď kompetentných zamestnancov máte možno vo firme – využite aj interné zdroje.

Ako prvý postupne na český trh prinášame robotov s umelou inteligenciou, schopných v roli asistenta pomáhať personalistom a líniovým manažérom s vedením kompetenčného pohovoru (CBI). Kontaktujte nás pre viac informácií a buďte prvý, kto zapojí robotizáciu do HR procesov svojej firmy.