Adaptácia zamestnancov

  • Adaptačná psychometria
  • Adaptačné tréningy
  • Nastavenie adaptačných procesov
  • Adaptačné plány
  • Psychometria on-line

„Od funkčného prvku k funkčnému procesu, od výkonného jednotlivca k výkonnému tímu.“

Správna adaptácia na danú pozíciu je dôležitým bodom po výbere a nástupu vybraného kandidáta, teraz nového zamestnanca. Najdôležitejšie je teda rýchle a efektívne zapojenie tohto pracovníka do chodu spoločnosti a jej procesov, čím sa docieli splynutie jedinca a tímu spoločnosti ako celku. Ako to dosiahnuť? Poradíme vám! Ideálne pomocou online psychometrie, kde sa dozvieme všetko o kompetenciách a motiváciách daného zamestnanca, a následne na ich podklade zostavíme individuálny adaptačný plán, ktorý berie do úvahy jeho silné a slabé stránky. Okrem vyššie uvedeného sme tiež schopní nastaviť štandardizovaný adaptačný proces zamestnancov vo vašej spoločnosti tak, aby boli schopní vykonávať svoju prácu čo najskôr, a to so zodpovedajúcim výkonom a efektivitou. Od funkčného prvku k funkčnému procesu, od výkonného jednotlivca k výkonnému tímu.