fbpx

Change Meeting

Cíl cvičení

V tomto cvičení budete hrát roli Martina Nováka/Martiny Novákové, vedoucího oddělení. Uspořádáte schůzku, na níž budete informovat tři podřízené týmové lídry o nadcházející změně ve vaší oblasti – vytvoření nového oddělení inovací.

Váš úkol

Na následující schůzce se sejdete se svými třemi týmovými lídry (tučně označeno genderové rozložení na dnešní schůzce): Petrem Kovářem/Petrou Kovářovou, Pavlem Černým/Pavlou Černou a Janem Malým/Janou Malou[*]. Ani jeden z nich o chystané změně nic neví a vaším úkolem je informovat je o ní. Dále máte za úkol spolu s nimi připravit výchozí strategie a řešení pro přístup k tématům, která jsou stále otevřená k diskusi. Pokud jste zvyklí na tykání – a je vám příjemnější – oslovte účastníky prostě „ahoj“ a tím přejdou všichni do stylu tykání během schůzky.

Během schůzky se zaměříte na následující aspekty:

  • Informování týmových lídrů o rozhodnutí vedení firmy založit oddělení inovací. Tato novinka ještě není veřejná a zřejmě se zatím nevyskytly ani žádné zvěsti o ní. Bude se tedy jednat o zcela novou změnu ve struktuře, o níž vaši týmoví lídři dosud vůbec nevědí.
  • Přesvědčení týmových lídrů o potřebě změny a souvisejících opatřeních, která bude třeba zavést.
  • Společná příprava možné strategie a řešení přístupu k opatřením, která jsou stále otevřená k diskusi.

K přípravě na schůzku máte na následujících stranách k dispozici základní informace o změně, charakteristiku svých týmových lídrů a přehled opatření spojených s chystanou změnou. Najdete zde veškeré relevantní informace potřebné ke schůzce s týmovými lídry.

Nyní máte 60 minut na přípravu. Na samotnou schůzku se svými týmovými lídry máte 30 minut.

Schůzku prosím strukturujte stejně jako v reálné situaci.

 


Základní informace o situaci

Pracujete pro fiktivní firmu, která si za 36 let existence získala pevnou pozici na trhu. Současná situace však firmu postavila před zásadní výzvy. Roste počet konkurenčních firem, o jejichž produktové portfolio je mezi zákazníky velká poptávka. Již jste ztratili několik významných zákazníků, kteří přešli ke konkurenci. Dle analýz trhu za tím stojí schopnost konkurenčních firem nabídnout nižší ceny a řešení na míru. Vaše firma se dosud řídila strategií, že její největší USP (jedinečný prodejní argument) je její prestiž a vysoká kvalita nabízených produktů. Prodejní čísla však ukazují, že k udržení zákazníků to již nedostačuje. Proto se minulý týden sešel rozhodovací výbor a po intenzivním rokování se rozhodl pro vyšší investice do inovací a do individuálních a flexibilních zákaznických řešení.

Prvním krokem v tomto směru je založení nového oddělení, které se bude touto inovační problematikou zabývat. O personálním obsazení tohoto oddělení zatím není rozhodnuto. Zaměstnanci firmy, a tedy i členové vašich týmů, kteří projeví zájem, se v následujících dvou týdnech mohou ucházet o některou z patnácti pozic v novém oddělení. Rozhodnutí zatím nepadlo ani ohledně vedoucího nového oddělení. Pokud vedení firmy neobdrží dostatečně kvalifikované přihlášky z vnitřních zdrojů společnosti, možná bude vhodného adepta hledat externě formou inzerátu. Vedení nicméně zdůraznilo, že do nového oddělení upřednostňuje interní žadatele, a že všichni týmoví lídři mají očekávat, že přijdou v týmu v průměru o tři pracovníky ve prospěch inovační jednotky. Vedení toto rozhodnutí vysvětlilo tak, že firma disponuje řadou zkušených a vysoce výkonných zaměstnanců, kteří firmu již dobře znají a díky tomu mohou lépe rozvíjet vhodné nápady. Vedení prohlásilo, že cílem nového oddělení je dát všechny tyto odborné znalosti dohromady a využít je k rozvoji budoucí strategie. Vedení firmy chce také zaměstnancům poskytnout příležitost k osobnímu rozvoji v tomto novém, na budoucnost zaměřeném oddělení.

Z důvodu sílícího podnikatelského tlaku by vedení firmy chtělo, aby inovační tým do dvou měsíců předložil první koncept toho, jak by se firma měla vyvíjet, aby lépe plnila požadavky zákazníků, a dosáhla tak lepší pozice na trhu. Založení oddělení inovací je tudíž nejvyšší prioritou a členové vedení firmy vám dali jasně najevo, že v tomto ohledu počítají s vaší aktivní podporou.

Uvolněné pozice ve vašem týmu budou dle možností obsazeny zaměstnanci z jiných oddělení. Ve výjimečných případech, kdy toto nebude možné, se nevylučuje obsazení z externích zdrojů.

 

 

Aktuální organizační schéma vašeho týmu a NÁVRH organizačního schématu oddělení inovací

DRAFT

 

 

Základní informace o vašich týmových lídrech

Petra Kovářová / Petr Kovář

Petr Kovář se role týmového lídra ujal teprve nedávno. Působí dojmem velmi otevřeného a energetického člověka. Při jednání se zaměstnanci i při řešení nových témat je zvídavý a prokazuje vysokou úroveň flexibility. Na pozici týmového lídra jste ho jmenoval, jelikož ho považujete za velmi schopného a zároveň pozitivního člověka zaměřeného na příležitosti. Jakmile pozná potenciál nápadů, nechá se rychle podnítit. V posledních týdnech jste pozoroval, že ho zaměstnanci již přijímají jako svého týmového lídra a že atmosféra v jeho týmu je čím dál pozitivnější.

Pavla Černá / Pavel Černý

Pavel Černý patří ke starším členům vašeho týmu, ve firmě pracuje již od svých učňovských let, a je tudíž obeznámený se všemi jejími aspekty. Když jste se před pár dny setkali, řekl vám, že chce ve firmě zůstat až do důchodu. Jde o velice loajálního zaměstnance, jehož si všichni cení, disponuje rozsáhlými vědomostmi a bohatými zkušenostmi. Na pozici týmového lídra pracuje pět let. Minulý týden po schůzce jste spolu krátce mluvili a on znovu zdůraznil, jak je ve své současné roli šťastný a spokojený se složením týmu. Když jste s ním ale nedávno spolupracoval na jednom projektu, získal jste pocit, že je poněkud váhavý a rezervovaný ke změnám.

Jana Malá / Jan Malý

Jan Malý je lídrem jednoho z vašich týmů dva roky. Poznal jste ho jako velmi sebejistého a asertivního člověka. Bezpochyby patří k těm zaměstnancům, kteří pro účinné a úspěšné řešení dané věci udělají vše, jakmile jsou o ní osobně přesvědčení. Nevadí mu poskytovat aktivní podporu. Jeho zaměstnanci si ho cení především pro energický způsob, jímž je podporuje, kdykoli je třeba. Víte však, že umí být poměrně svéhlavý. Při několika příležitostech kritizoval rozhodnutí učiněná vedením firmy a dával jasně najevo svůj názor.

 

 

 

Tematická oblast

Podrobné informace

Stav

Změna umístění

–       Zaměstnanci vaší firmy jsou v současnosti rozdělení do tří míst. Cílem vedení firmy je soustředit všechny zaměstnance oddělení inovací do jednoho působiště, o němž zatím nebylo rozhodnuto. Nové oddělení však bude pravděpodobně sídlit v ústředí firmy v Praze.

diskuse uzavřena

Komunikace zaměstnancům

–       Nové pracovní pozice jsou nabízeny interně, zaměstnanci z vašich tří týmů se na ně mohou hlásit. Vyhovující přihlášky lze očekávat i z jiných oblastí.

diskuse uzavřena

–       Zaměstnance je třeba k přesunu motivovat, jelikož v důsledku negativního vývoje a zásadní potřebě změny je oddělení inovací důležité pro budoucnost celé firmy. Znamená to také osobní příležitost pro řadu zaměstnanců.

–       Vhodnou komunikační strategii je třeba ještě připravit.

otevřeno k diskusi

Jak bude s přihláškami naloženo?

–       Přihlášky odevzdané ve vašem týmu vyhodnotí vaši týmoví lídři a pracovníci oddělení lidských zdrojů.

diskuse uzavřena

–       Řešení pro výrazně jednostranné přihlášky (všechny z jednoho týmu) je třeba ještě nalézt. Cílem je, aby se z každého týmu přesunuli do oddělení inovací cca tři zaměstnanci.

otevřeno k diskusi

Výběr zaměstnanců

–       Budoucí zaměstnance bude vybírat nový lídr inovačního týmu spolu s pracovníkem oddělení lidských zdrojů.

–       Výběr bude probíhat na základě výkonnosti.

diskuse uzavřena

Trénink zaměstnanců přecházejících z jiných oddělení

–       K dispozici je rozpočet speciálně pro tento účel.

–       Řešení pro trénink je třeba ještě nalézt.

otevřeno k diskusi

Mzda a výhody přestupu

–       Co se týče pracovní smlouvy a mzdy, obecně se pro zaměstnance na jejich nové pozici nic nezmění.

diskuse uzavřena

–       Pro mzdové úpravy je na individuálním základě k dispozici určitý prostor k diskusi.

otevřeno k diskusi

Obsazení uvolněných pozic

–       Uvolněné pozice ve vašem týmu budou obsazeny prostřednictvím interních povýšení nebo změn pracovních pozic.

diskuse uzavřena

Časový rámec

–       Vedení firmy očekává první koncept nejpozději do dvou měsíců.

diskuse uzavřena

 

[*] Z důvodu zachování plynulosti textu budeme dále používat zájmena mužského rodu. Na schůzce vás však čekají osoby mužského a/nebo ženského pohlaví