fbpx

SDC – role

Cíl cvičení

V tomto cvičení budete hrát roli vedoucího oddělení Martina Nováka/Martiny Novákové[1] a budete mít schůzku se zaměstnancem svého oddělení Karlem Mlynářem/Karlou Mlynářovou. Roli zaměstnance bude hrát hodnotitel.

 

Váš úkol

Nyní máte 30 minut na přípravu diskuse se zaměstnancem. Tento dokument obsahuje podrobné základní informace o vašem zaměstnanci a záležitosti, které je třeba během schůzky prodiskutovat. Na schůzku samotnou máte 20 minut. Po skončení schůzky se zaměstnancem bude následovat pětiminutová reflexe, v níž by hodnotitel rád slyšel vaše prvotní dojmy z toho, jak diskuse probíhala.

 

Základní informace o zaměstnanci

Ve Vaší firmě došlo k personální změně v oddělení, za nějž zodpovídáte. Váš týmový lídr Honza Dlouhý musel z firmy nečekaně odejít a z důvodu obtížné osobní situace mu společnost umožnila okamžitý odchod. Aby se zamezilo stavu, kdy by tým v této fázi (někteří zaměstnanci se přesunuli do jednoho z nově založených oddělení ) fungoval pod dočasným lídrem, nebo kdy by po delší dobu neměl žádného lídra (k čemuž by zcela jistě došlo, pokud by se vhodná osoba hledala externě), snažil jste se spolu s manažerem vaší oblasti nalézt interní řešení, které by šlo uskutečnit během krátké doby. Karel Mlynář je nástupcem Honzy Dlouhého.

Karel Mlynář pracoval tři roky v oddělení strategického plánování, zná firemní zaměření a disponuje velmi rozsáhlými znalostmi firemních produktů a budoucích technologií. Má vynikající kvalifikaci a počátek jeho působení v předchozím oddělení byl velmi úspěšný. Během zaměstnání dokázal dostudovat vysokou školu, obor ekonomika a řízení, studoval na univerzitách v Německu, USA a Singapuru.

Karla Mlynáře jste poznal jako velmi dynamického, bystrého a mimořádně ambiciózního zaměstnance. Je extrovertní, velmi strukturovaný, někdy poněkud přímočarý, mimořádně spolehlivý a kvalitou svých pracovních výsledků opakovaně překonává očekávání. Uvědomuje si svůj velmi silný potenciál, a přestože jste o tom dosud nemluvili (pracuje pro vás koneckonců jen tři měsíce), je zjevné, že nechce zůstat v pozici týmového lídra trvale, ale bude ve střednědobém horizontu usilovat o povýšení. Ceníte si jeho odhodlání a velmi kvalitních pracovních výsledků, nicméně personální konstelace ve vašem oddělení je nyní poměrně obtížná. Karel Mlynář má problematický vztah s ostatními týmovými lídry a na své zaměstnance má rozdělující vliv.

 

Body k diskusi

Hlavním tématem této schůzky není až tak výkonnost Karla Mlynáře, jako jeho vliv na přímé pracovní prostředí. Zaměřte se především na následující body:

Bod 1: Spolupráce s ostatními týmovými lídry

První čím dál problematičtější bod se týká spolupráce s ostatními dvěma týmovými lídry. Petr Kovář je obecně velmi otevřený a nadšený týmový lídr, poslední dobou ale stále častěji bývá špatně naladěný. Pavel Černý se v posledních týdnech zjevně stáhl ještě více než obvykle a jeho vystupování už není působivé. Důvodem je bezpochyby to, že Karel Mlynář díky svým kvalitám a nápadům výrazně dominuje mnoha interním diskusím, přičemž jeho příspěvky jsou obvykle opodstatněné a konzistentní. Rychle rozpozná nedostatečně promyšlené argumenty svých kolegů týmových lídrů či detaily, na něž zapomněli, a většinou je o krok či dva před nimi. Na společných schůzkách ostatní dva týmoví lídři vypadají, že je jím to čím dál více nepříjemné.

Další bod je vnímání mezi vašimi interními kontakty. Vaší týmoví lídři z různých, především technických důvodů často pracují na interních projektech ve dvojicích. Projektoví manažeři vám obvykle předkládají nadšenou zpětnou vazbu ke Karlu Mlynářovi. Petr Kovář ani Pavel Černý se očividně nedokáží vedle něj prosadit. Například včera vám přišel e-mail od projektového manažera Štěpána Krále, technického manažera jednoho komplexního investičního projektu.

 „Vedoucímu oddělení

Chtěl jsem vám ještě jednu poděkovat za přidělení Karla Mlynáře do našeho projektu orientovaného na budoucnost. Pár dalších lidí jako on by se naší firmě určitě hodilo. Karel do projektu přispívá velmi důležitými vstupy i mnoha novými nápady. Vždy je výborně připravený a vyvíjí mimořádné úsilí. Mimochodem, pomoc Pavla Černého již nebudeme potřebovat, jelikož do projektu nepřispívá přílišnou hodnotou a já mám občas dojem, že jeho působení v rámci projektu nevede k opravdovému pokroku, nýbrž vyvolává napětí a nejistou atmosféru. Jedna schůzka, které se p. Černý nezúčastnil, proběhla hladčeji a atmosféra byla optimističtější. Kromě toho také nechci vázat žádné vaše zdroje, které byste mohl využít v jiném projektu. Sám jsem mu už řekl, že vás o tom budu informovat, jelikož transparentnost je pro mne velmi důležitá. S přáním všeho nejlepšího a ještě jednou díky,

Štěpán Král.”

Krátce poté, co jste tento e-mail minulý víkend obdrželi, za vámi přišel Pavel Černý ve velmi sklíčené náladě. Uvědomujete si, že se na tento projekt velmi těšil a že ho teď silně deprimuje skutečnost, že druzí získávají zjevně dojem, že Karel Mlynář je lepší než on po profesionální i osobnostní stránce (přestože K. Mlynář ho zaručeně nechtěl z projektu vytlačit). Pavel Černý nicméně neskrývá svůj pocit, že ho Karel Mlynář nezapojuje ani nezačleňuje. Řekl, že Karel Mlynář má tendenci do značné míry odhodlaně pokračovat a že díky sebejistému vystupování a hlučnému jednání byl vždy daleko před ostatními. Kdyby se Karel Mlynář více snažil být součástí týmu reprezentujícího novou jednotku, nikdy by k tomuto nedošlo.

Včera navíc došlo k určitým událostem, které ukázaly, jak jsou kolegové Karla Mlynáře nespokojení: Petr Kovář poslal Pavlu Černému e-mail s dlouhým seznamem technických dotazů týkajících se projektu. E-mail byl velmi podrobný a obsahoval přes třicet bodů. Petr Kovář k němu pak připsal následující dodatek:

 „Karel je čím dál otravnější, že? Ten jeho neustálý přístup ‚já vím všechno‘ a potřeba upozorňovat na sebe mi už opravdu lezou na nervy. Souhlasím s tím, co jsi nedávno řekl, že všude vyvolává spoustu zmatku. A poslední kapka je to, že Štěpán Král už nechce, abys pracoval na tom projektu, protože mu stačí on – Mlynář.”

  • Černý dodatek evidentně přehlédl a e-mail přeposlal vám s konkrétním dotazem.

Pět minut po odeslání e-mailu se Kovář i Černý (jenž si zjevně okamžitě po jeho odeslání všiml, že e-mail není vhodný k internímu šíření) dostavili do vaší kanceláře a dali vám jasně najevo, že celá ta situace je pro ně mimořádně nepříjemná. Oba týmoví lídři poté využili příležitosti k tomu, aby vám coby liniovému manažerovi vysvětlili důvod své nelibosti. Černý samozřejmě hned řekl Kovářovi o svém vyhazovu z projektu i o tom, že Štěpán Král stojí jasně na Mlynářově straně. Kovář prokázal pochopení dané situace a oba pak intenzivně řešili skutečnost, že jejich tým má velmi slabého týmového ducha. Prohlásili, že Karel Mlynář není ani zlomyslný, ani intrikán, avšak skoro vůbec nebere v potaz, že by měl fungovat jako součást týmu. P. Černý řekl, že se Mlynářovi snažil vysvětlit, jak ho rozhodilo, že ho Štěpán Král už v projektu nechce. Mlynář se nicméně bránil tím, že to není jeho vina a že nikdy nic takového aktivně nedoporučoval, nechtěl, ani nevyvolal. Neukázal žádné skutečné pochopení.

Samozřejmě, že nikdo jiný neví o komentáři v e-mailu, který se k vám dostal omylem, ale v jehož důsledku se oba týmoví lídři rozhodli o dané situaci s vámi promluvit.

Bod 2: Řízení týmu

Kromě spolupráce s ostatními dvěma týmovými lídry se poněkud nešťastně vyvíjí i situace v týmu Karla Mlynáře. Svůj tým řídí velmi strukturovaným, na cíl zaměřeným a sebejistým způsobem. Velmi rychle se obeznámil se svou rolí, přestože se jedná o jeho první formální vůdčí roli (v oddělení strategického plánování zastával v určitém rozsahu pozice projektového manažera a jeho zástupce, nenesl však odpovědnost liniového manažera za podřízené zaměstnance). Výkonnost i výsledky týmu jsou v pořádku. Karel Mlynář organizuje úkoly svého týmu velmi efektivně a zapojuje se do mnoha úkolů, což má v konečném důsledku pozitivní účinek na kvalitu výsledků.

Karel Mlynář má však na svůj tým silně rozdělující vliv. Dva zaměstnanci (Jonatan a Lýdie) sdílejí jeho nadšení a jsou stejně odhodlaní jako on. Pod vedením předchozího týmového lídra nebyli zdaleka tak motivovaní; Karel Mlynář si tedy zjevně dokázal tyto dva členy týmu získat a stimulovat je k podpoře společných cílů. Celé to však má i druhou stranu. Jedna členka Mlynářova týmu, kterou znáte už spoustu let, s vámi důvěrně mluvila a řekla vám, že se chystá z týmu odejít. Požádala vás, abyste si tuto informaci zatím nechal pro sebe s tím, že vám to sdělila hlavně díky vašemu dobrému osobnímu vztahu. Řekla vám, že za jejím rozhodnutím odejít není samozřejmě jen Karel Mlynář, a uvedla další opodstatněné důvody. Karel Mlynář však byl údajně poslední kapkou. Tato zaměstnankyně (Jolana) vám dále řekla, že si uvědomuje, že ne vždy pracuje tak rychle a přesně jako například Jonatan a Lýdie, ale je přesvědčená, že podává platné a dobré výsledky.

Pod Karlem Mlynářem se prý často cítila jako podprůměrný pracovník, což se jí za Mlynářova předchůdce nestávalo. Jolana vám vysvětlila, že v posledních měsících se cítí čím dál nejistější, což v důsledku vede k tomu, že dělá chyby, které nikdy předtím nedělala. Uvedla, že Karel Mlynář se k ní vždy choval slušně a profesionálně. Nicméně si je jistá, že o ní nemá příliš vysoké mínění. Totéž platí pro Toma a Kláru (dva starší členy Mlynářova týmu), s nimiž o tom již mluvila. I je dva trápí, že nesplňují požadavky Karla Mlynáře a čím dál více se v týmu cítí jaksi navíc.

Schůzku s Karlem Mlynářem jste naplánoval včera prostřednictvím e-mailu. Ještě jste mu neřekl, co budete na schůzce probírat.

Teď se prosím připravte na schůzku. Hodně štěstí!