Rekrutacja pracowników

  • Ośrodki oceny (opracowanie, przygotowanie, implementacja, ewaluacja)
  • Wywiad kompetencyjny – wywiad skoncentrowany na kompetencjach oraz na rzeczywistym dotychczasowym doświadczeniu kandydata
  • Indywidualne badanie kandydatów
  • Model kompetencyjny i odgrywanie ról
  • Testy psychometryczne online

„Posiadamy lokalne i międzynarodowe doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i implementacji rozwiązań rekrutacyjnych“

Właściwie przygotowany ośrodek oceny (AC) zapewnia dysponowanie dużej ilości informacji umożliwiających podjąć trafną decyzję, czy testowany kandydat będzie pasował do twojego zespołu, tj. czy kandydat jest odpowiedni na dane stanowisko oraz czy stanie się w pełni wartościowym członkiem zespołu. Dowiesz się, jak kandydat zachowuje się i reaguje w różnych sytuacjach. Posiadamy lokalne i międzynarodowe doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu, implementacji ośrodków oceny (AC) oraz ewaluacji kandydatów przy ich pomocy. Niezależnie od tego, czy rozważasz kompleksowe rozwiązanie, czy potrzebujesz pomocy przy wybranym elemencie, współpraca z nami to dobry wybór. W ramach ośrodków oceny (AC) zawsze łączymy model kompetencyjny klienta z odgrywaniem ról (ćwiczenia uzyskujemy od klientów lub opracowujemy je sami), wywiadem kompetencyjnym, testami i kwestionariuszami. Nasi asesorzy przechodzą coroczne intensywne szkolenia z odgrywania ról w Czechach, Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Dzięki wywiadom koncentrującym się na kompetencjach potrafimy zapewnić Tobie i Twoim menedżerom komplet dokumentów, które umożliwią przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli z uwzględnieniem pytań dotyczących wskazanych przez Ciebie kompetencji. Narzędzia te są dostępne zarówno w standardowej papierowej formie, jak również w pełni zautomatyzowanej postaci, która jest zintegrowana z testami psychometrycznymi online.

Indywidualne badania psychometryczne dostarczają rzetelnych danych pozwalających ujawnić mocne strony kandydata i możliwości jego dalszego rozwoju. Więcej informacji na temat badań psychometrycznych znajdziesz w sekcji „Testy psychometryczne online„.