Adaptacja pracownika

„Od elementu funkcjonalnego do funkcjonującego procesu, od efektywnego pracownika do efektywnie działającego zespołu.“

Prawidłowa adaptacja na danym stanowisku pracy jest – po selekcji i zatrudnieniu wybranego kandydata, teraz już nowego pracownika – istotnym aspektem późniejszego zatrudnienia.
Szybka i skuteczna integracja pracownika do procesów przebiegających w firmie umożliwia efektywniejszą współpracę między nowym pracownikiem a zespołem. Jak można ten cel osiągnąć? Pomożemy Ci! Użycie testów psychometrycznych online umożliwia zyskać rzetelne oraz różnorodne informacje na temat kompetencji i motywacji danego pracownika. Na ich podstawie opracujemy indywidualny plan adaptacji, który uwzględni mocne i słabe strony pracownika. Oprócz tego, potrafimy opracować standardowy proces adaptacji pracowników w Twojej firmie, który umożliwi im jak najszybsze rozpoczęcie przez nich pracy oraz podniesie ich efektywność tak szybko, jak to możliwe. Od elementu funkcjonalnego do funkcjonującego procesu, od efektywnego pracownika do efektywnie działającego zespołu.