Jak funguje odečítání jednotek v systému mapTQ?

Jak funguje odečítání jednotek v systému mapTQ?

Po objednání vám do systému mapTQ připíšeme určitý počet tzv. kreditů – obvykle dle počtu zamýšlených testovaných osob.

Každý kredit odpovídá určitému množství vnitřních „jednotek“ v systému.

  • Standardní kredit – 44 jednotkám (tento je nejčastěji využívaný)
  • Expertní – 32 jednotkám
  • Screeningový – 20 jednotkám
  • Prémiový – 68 jednotkám

Například na příkladu níže jsme klientovi připsali 86 Standardních jednotek – 86 standardních testování, tedy 86×44 vnitřních jednotek systému (po vynásobení 3784).

Jednotky se odečtou ve chvíli, kdy dojde ke generování výsledných zpráv z testů a dotazníků. Tedy až v okamžiku, kdy vzniká pro vás, jako klienta, skutečná přidaná hodnota.

V systému máme však kvůli uspoře našich klientů nastaveno několik cenových pásem:

Standard – zahrnuje  všechny běžné výstupy z testů a dotazníků a rovněž nejčastěji používanou kompetenční zprávu z dotazníku shapes.
(V této úrovni se tedy generují zprávy nejčastěji a proto bývá výchozím, v tu chvíli se při generování výstupů odečte ze systému 44 vnitřních jednotek).

Dále Expert (je výhodnější a zahrnuje jen výstupy z testů a základní výstupy z dotazníků -při jeho využití se odečte pouze 32 vnitřních jednotek místo 44).

Screening (zahrnuje obvykle jen excelové souhrnné výstupy bez dalších detailů a rovněž všechny zprávy pro kandidáty (stručný feedback). Při jeho využití se odečte pouze 20 vnitřních jednotek).

a konečně Premium (zahrnuje zejména komplexní assessment zprávu a některé výstupy z nejvyšší úrovně dotazníku shapes executive – Při využití této varianty zpráv se odečte o něco více – 68 vnitřních jednotek).

Pásma expert a screening vznikla, aby klienti testující velké objemy, nebo využívajíc např. jen testy, výrazně ušetřili náklady.

Pokud se pozorně podíváte, za pásmo expert se odečte jen cca 0,7 kreditu (32 jednotek místo 44) a za pásmo screening méně než 0,5 standardního kreditu (20 jednotek místo 44).

Vše je dobře vidět přímo na ukázce výše:

Klient má k dispozici 86 osob na standardní otestování (Pravděpodobně objednal 86 osob k testování).

Dosáhne ale, pokud se tak rozhodne, až na 119 osob při expertní úrovni výstupů.

Rozhodne-li se však výsledky svých testovaných osob zobrazit pouze v excel podobě, nebo generovat zprávy pro účastníky – může získat výstupy až 190 osob.

Samozřejmě, pokud by se rozhodl klient pro výstupy vhodné pro assessment a development centra, bude moci vygenerovat pouze 56 kompletních assessment zpráv.

Důležité:

Pokud generujete nejprve zprávy např.v Expertní úrovni, a pak teprve ve Standardní, jednotky se logicky doodečtou.

 (Tedy nejprve 32 a pak dalších 12 do celkové výše 44. Nemusíte se tedy obávat, pokud se Vás systém zeptá na potvrzení odečtení jednotek, když už to předtím jednou udělal. – nikdy se totiž neodečte více, než je maximální hodnota generované zprávy = nikdy tak neplatíte za výstupy 2x.