fbpx

Change Meeting – zadání hráče rolí

Vaše role

V nadcházející schůzce budete hrát druhou vedlejší – ale důležitou – roli pozitivního Petra Kováře / Petry Kovářové nebo poněkud „negativního“ Pavla Černého / Pavly Černé.

Hlavní roli Jana Malého/Jany Malé bude hrát hlavní hodnotitel.

Prosím, berte v potaz, že pokud hrajete Petra Kováře/Petru Kovářovou, během schůzky Vás Jan Malý/Jana Malá v určitou chvíli „okřikne“ za Vaši přílišnou horlivost a nadšení. Prosím toto nijak nereflektujte – měl by na to zareagovat hodnocený a přiměřeně kolegu korigovat – usilovat spíše o spolupráci a sblížení osob. Zároveň věřte, že to je jen součást role a naši hodnotitelé jsou Vám i nadále v profesním životě nakloněni 🙂 

Naše očekávání od účastníků

V tomto cvičení lze použít několik různých řešení. K požadovanému výsledku může vést mnoho cest. Na informační schůzce o nastávajících změnách by účastník měl své tři týmové lídry (Vy jste jedním z nich) informovat o novém oddělení inovací, které kvůli dlouhodoběji horším finančním výsledkům musí vzniknout – a motivovat je k uvolnění vhodných zaměstnanců z jejich týmů. To nebude všemi vnímáno jako populární krok, ale je o něm již managementem pevně rozhodnuto.

Účastník by měl také zajistit, aby se probrala a vyjasnila určitá témata související s danou změnou (např. změna působiště nebo proces podávání přihlášek na pracovní pozice). Dále by měl být schopný předvést různé přístupy, jak se vypořádat s touto problematikou. Pokud by určitý přístup nevedl k požadovanému výsledku, měl by účastník prokázat flexibilitu v rozvoji alternativní strategie.

Váš přístup při hraní role

Při hraní role byste měl reagovat na návrhy účastníka. Hlavním cílem cvičení je poskytnout účastníkovi prostor ke strukturalizaci informační schůzky podle jeho představ. Ve své roli byste proto měl během prvních pár minut cvičení pozitivně komentovat návrhy účastníka. Zajistěte prosím, aby měl účastník dostatek prostoru k uvedení určitých témat či přístupů, které si připravil. V dalším kroku prosím vzájemně komunikujte s dalšími hodnotiteli a účastníkem. Obtížnost můžete přizpůsobit úrovni výkonu účastníka, přičemž vaše reakce – a především reakce hlavních hodnotitelů – by ho měly dostatečně otestovat.

Pozitivní role:

Petra Kovářová / Petr Kovář

Vaše vystupování: Celou řešenou záležitost, o níž až do konání schůzky nic nevíte, považujete za pozitivní a jste otevřený všem změnám. Role lídra týmu jste se ujal relativně nedávno, práce s vaším týmem vás velice baví a již jste si dokázal získat podporu svých zaměstnanců a podpořit je v jejich úsilí dosáhnout týmových cílů společně s vámi.

Váš přístup k založení oddělení inovací: Nejprve určíte příležitosti, které by Vám nově představené oddělení nabídlo.
Pokud si vás účastník dokáže získat na svou stranu, budete rychle souhlasit s podporou jeho nápadů.

Vaše argumenty – (upravte tak, aby Vám „sedly do úst“):

 • Dejme tomu projektu šanci. Klíčová čísla firmy mluví jasně.
 • Musíme si zajistit dobrou pozici do budoucnosti. Považuji za skvělé, že k tomu můžeme aktivně přispět a alespoň částečně to ovlivnit.
 • Nechápu, proč na to všichni máte tak kritický názor, měli byste přemýšlet do budoucnosti. Jak se má firma vyvíjet, pokud všechno zůstane při starém?
 • Myslím, že byste měli být otevřenější. Berete v potaz, že tohle může být také příležitost pro rozvoj vašich zaměstnanců? Ve výsledku se určitě budou dále rozvíjet.
 • Počkejte a uvidíte. Možná zjistíte, že vaši zaměstnanci budou nadšení a vezmou to jako příležitost k získání lepší pracovní pozice v rámci firmy.
 • Nedávno jsem se nějakou dobu zabýval tématem inovací a vím, že to společnosti nabízí velké příležitosti.
 • Někteří z vás chtějí možná jen vyčkávat, ale já chci být v rámci firmy užitečný.

 

 

Negativní role:

Pavla Černá / Pavel Černý

Vaše vystupování: Ve firmě pracujete již dlouhou dobu, od svých učňovských let. Svým protějškům dáváte najevo, že máte spoustu zkušeností. V čele svého týmu stojíte pět let, a považujete se proto za velmi kompetentního manažera.

Váš přístup k zaměstnavateli: Ve firmě jste velmi spokojený a silně se s ní ztotožňujete. Absolutně si nedokážete představit, že byste pracoval pro jinou společnost, a ve firmě plánujete zůstat až do penze. Jste tudíž velmi loajální pracovník.

Váš přístup k založení oddělení inovací: Současné změny ve firmě vám dělají značné starosti. Dle vašeho názoru by se firma obecně měla zaměřovat na své hodnoty a klíčové kvality a ne se neustále snažit hnát kupředu.

Vaše argumenty – (upravte tak, aby Vám „sedly do úst“):

 • Kam tohle všechno povede? Mladí zaměstnanci našeho týmu, kteří chtějí zkusit něco nového, nastoupí do nového oddělení, a nebudou nám tak k dispozici při řešení klíčových záležitostí!
 • Co přesně se bude dít s uvolněnými pozicemi v našem týmu? Můžete nám zaručit, že přijde náhrada za pracovníky, kteří odejdou? Jak přesně to bude fungovat? Můžu mluvit do toho, kdo nastoupí do našeho týmu?
 • Chci ve svém týmu stabilitu. Tahle změna vyvolá zmatek a mně zabere spoustu času, než zaškolím nové zaměstnance a opět vytvořím tým. Kde mám ten čas vzít?
 • Dle mého  názoru je riskantní, když se má tolik zaměstnanců zabývat jedním tématem. Navíc není vůbec jasné, jaké to bude mít přínosy. Vždyť to nové oddělení ještě nemá ani jasný cíl.
 • Myslím, že celá ta věc nebyla pořádně promyšlená. Vidím v tom spoustu rizik.