Kompetenciaprofilok készítése

„Je-li řízení lidských zdrojů živým procesem, je kompetenční model jeho páteří.“

Kompetenční model a následné individuální profily by měly být určitou páteří práce se zaměstnanci každé firmy. Takovou „kouzelnou“ pomůckou pro identifikaci potenciálu osob jak při náboru, tak později při jejich adaptaci a rozvoji.

Samozřejmě nehovoříme o formálním „papíru A4“ nařízeném centrálou, na který se horko-těžko roubují požadavky lokálních HR specialistů. Máme na mysli skutečně promyšlené a funkční kompetenční modely, se kterými máme v YellowCouch mnohaletou zkušenost.

Modely a od nich odvozené profily slouží personalistům a liniovým manažerům k tomu, aby mohli snadno říci, zda daný člověk bude v dané pozici úspěšný či nikoli – a které aspekty osobnosti má případně dále rozvíjet.

Při jejich tvorbě vycházíme ze strategie firmy a požadavků na současnou i budoucí strukturu pracovních pozic. Přísně dbáme na to, aby každá kompetenční oblast měla své opodstatnění, každá kompetence byla jasně definována a popsána konkrétními projevy chování, které se nepřekrývají, nebo si dokonce neodporují.

Tyto jasně popsané projevy chování je pak možné ověřit sadou námi připravených konkrétních otázek (a pozitivních a negativních indikátorů chování) během přijímacího pohovoru (CBI – Competency Based Interview) nebo BEI (BEhavioural Interview), pomocí psychometrické diagnostiky a dalších moderních HR technologií.

Je rovněž možné je pomocí na zakázku vyvíjených rolí (role plays) ověřovat během Assessment a Development center.

Zkušenost s našimi kompetenčními modely a systémy jejich měření má například E.On, SKANSKA nebo Villeroy&Boch.