Fejlesztési Központok

„​​​​​​Rozvojové centrum – komplexní nástroj pro viditelný růst vašich zaměstnanců.“

Podobně jako je tomu u Assessment center – i správně nastavená Development centra odhalí silné stránky a příležitosti k rozvoji vašich klíčových zaměstnanců. Zjistíte totiž během jediného setkání, jak se chovají a reagují v různých situacích. Máme lokální i mezinárodní zkušenosti s vývojem, přípravou, realizací a vyhodnocením rozvojových center. Ať již uvažujete o komplexním řešení, či potřebujete pomoci pouze s jednou z výše uvedených částí, umíme obojí. Vždy kombinujeme váš kompetenční model a hraní rolí (přičemž daná cvičení buď získáme od vás, nebo interně vyvineme). Dále  standardně zapojujeme kompetenční pohovor, testy a dotazníky. A jak jsme již zmínili u Assessment center, naši hodnotitelé procházejí každoročními náročnými tréninky hraní rolí v ČR, Německu, Norsku, Velké Británii a USA. Kromě toho mají zkušenosti z praxe s vedením a řízením firem. Spoluprací s námi tedy získáváte ty nejlepší odborníky na trhu s teoretickými i praktickými zkušenostmi.