Big Data vs. Smart Data

„Objem, Rychlost, Rozmanitost: Význam Velkých dat (Big Data) nespočívá v tom, kolik jich máte, ale co s nimi ve skutečnosti uděláte.“

Data jsou naše velká vášeň, a to nejen ta psychometrická. Baví nás propojovat teorii a praxi, „soft“ a „hard“. Jsme nadšeni z poznatků, které se dají získat kladením těch správných otázek – skutečně relevantních pro váš business – a následně rozsáhlou analýzou dat, která dokáže přinést nový pohled na úrovni jednotlivců, týmů, oddělení, divizí i celé společnosti. Výsledky analýz úspěšně podporují strategie našich klientů – mimo jiné právě strategii práce s talenty. Výrazně také zvyšují její dopady, protože nábor/rozvoj vašich klíčových lidí následně realizujete právě na základě toho, na čem skutečně záleží a rozvíjíte to, co je rozhodující pro úspěšnou budoucnost. V neposlední řádě jste také schopni udržet ve firmě ty nejlepší.

Úspěch ve všech těchto oblastech životního cyklu zaměstnance znamená získání konkurenční výhody a pozice  jedničky na trhu.

Vaše Velká data změníme na Chytrá data! Spojte se s námi a vytěžte ze svých dat maximum!