Assessment centra

„​​​​​​Hodnotící centrum – zvyšte validitu svých náborových rozhodnutí na maximum.“

Podobně jako je tomu u Development center – i správně nastavená Assessment centra (Hodnotící centra) odhalí silné stránky a příležitosti k rozvoji vašich potenciálních zaměstnanců.

Assessment centrum lze charakterizovat jako kombinaci různých pohledů na kandidáta, které jsou někdy využívány zcela samostatně, jindy v různých kombinacích. Cílem je interpretovat objektivní a subjektivní data podobně objektivním a subjektivním způsobem (viz info grafika níže).

Při Assessment centru je obvykle skupina osob (či jednotlivec) pozorována zkušenými hodnotiteli za účelem zhodnocení a ověření různých předem definovaných schopností či kompetencí. Klíčovým nástrojem každého Assessment centra je zaznamenávání a pozorování kompetenčního profilu daného kandidáta. Na chování je nahlíženo jako na indikaci přítomnosti (či naopak absence) specifických kompetencí, které byly definovány jako podstatné pro určitou roli/pozici nebo funkci – tj. kompetenční model. 

Kombinací diagnostiky, kompetenčního pohovoru a hraní rolí (případových studií) přesně změříme, jací jsou vaši budoucí i současní zaměstnanci – co dokážou, co umí, co vědí a co je motivuje! Zkrátka co od nich můžete a nemůžete očekávat. Během jediného setkání tak odhalíte to nejpodstatnější: jak se potenciální kandidáti na pozici SKUTEČNĚ chovají a reagují v různých situacích.

S vývojem, přípravou, realizací a vyhodnocením hodnotících center máme mnohaleté zkušenosti. Naši hodnotitelé procházejí každoročními náročnými tréninky hraní rolí v ČR, Německu, Norsku, Velké Británii a USA. Kromě toho mají zkušenosti z praxe s vedením a řízením firem. Spoluprací s námi tedy získáváte ty nejlepší odborníky na trhu s teoretickými i praktickými zkušenostmi.