Assessment centra (Hodnotící centra)

„​​​​​​Zvyšte validitu svých náborových rozhodnutí na maximum.“

Správně nastavená Assessment centra (AC) odhalí silné stránky i příležitosti k rozvoji vašich potenciálních zaměstnanců.

Assessment centrum lze charakterizovat jako kombinaci různých pohledů na kandidáta, které jsou někdy využívány zcela samostatně a jindy v různých kombinacích. Cílem AC je interpretovat objektivní a subjektivní data objektivním a subjektivním způsobem (viz info grafika níže).

Při AC je obvykle jednotlivec nebo skupina osob pozorována zkušenými hodnotiteli za účelem posouzení různých předem definovaných schopností či kompetencí. Klíčovým nástrojem každého AC je zaznamenávání a pozorování kompetenčního profilu daného kandidáta. Na chování je nahlíženo jako na indikaci přítomnosti či absenci specifických kompetencí, které byly definovány jako podstatné pro určitou roli/pozici nebo funkci – tj. kompetenční model. 

Kombinací diagnostiky, kompetenčního pohovoru a hraním rolí (případových studií) přesně změříme, kdo jsou vaši současní i budoucí zaměstnanci a co od nich můžete očekávat. Během jediného setkání odhalíme jak se potenciální kandidáti na pozici skutečně chovají a reagují v různých situacích.

S vývojem, přípravou, realizací a vyhodnocením hodnotících center máme mnohaleté zkušenosti. Naši hodnotitelé mají zkušenosti s vedením a řízením firem a procházejí každoročními náročnými tréninky hraní rolí v ČR, Německu, Norsku, Velké Británii a USA.

 


Novinka – v současné turbulentní době plné výzev umožňujeme s pomocí nejmodernějších technologií a nástroje VidAssess realizovat plnohodnotná Hodnotící centra, a to zcela bezkontaktně!