fbpx

SPA

Cíl cvičení

V tomto cvičení budete hrát roli liniového manažera (Patrik Bílý[*]) v prodejním oddělení a chystáte se na schůzku se členem svého týmu (přímým podřízeným). Roli zaměstnance bude hrát externí poradce.

Váš úkol

Nyní máte 30 minut na přípravu diskuse se zaměstnancem. Níže jsou uvedeny základní informace o vašem zaměstnanci a záležitosti, kterým je třeba se v diskusi věnovat. Na diskusi samotnou máte 25 minut. Po skončení diskuse bude následovat přibližně pětiminutová reflexe, během níž sdělíte hodnotitelům své dojmy z toho, jak diskuse probíhala.

 

Základní informace o zaměstnanci

Jste liniový manažer v prodejním oddělení a chystáte se na schůzku s Radimem Kučerou*, který je členem vašeho týmu přibližně tři měsíce. Než k vám nastoupil, pracoval v jiném prodejním oddělení. Radim Kučera působí dojmem velmi sebevědomého člověka, který si je jistý svými schopnostmi. Při jednání s druhými je sebejistý, duchaplný a schopný dobře obhájit své mínění, i když ne vždy tak činí citlivě a přijatelně. Vnímáte ho jako velmi ambiciózního a na cíl zaměřeného pracovníka, jenž obvykle podává dobré výkony. Prvotní zpětná vazba od zákazníků je také pozitivní; Radima Kučeru vnímají jako odhodlaného a dynamického. Vy ho považujete za hodně ambiciózního a náročného, nicméně v uplynulých třech měsících jste se s ním nedostal do žádné konfliktní situace.

Když Radim Kučera před třemi měsíci nastoupil do vašeho týmu, měl okamžitě velmi pozitivní vliv na tým, což mu značně zjednodušilo začátek. Dříve jste neměli žádnou jasnou strukturu zaškolování nových zaměstnanců. Vývoj standardizovanější školicí koncepce jste měl na programu už poměrně dlouho. Jelikož má vaše prodejní oddělení hodně styčných ploch s dalšími jednotkami, vyžaduje to spoustu koordinace, posledních pár měsíců však bylo pracovně velmi hektických, tudíž jste nebyl schopný pustit se do vývoje vhodné koncepce. Nicméně Radim Kučera se během svého vlastního zaškolovacího období pustil s velkým odhodláním a citlivým přístupem do zlepšení koncepce zaškolování, navázal vztah se všemi relevantními kontaktními osobami a zapojil je do toho. Pří řízení a organizování vlastního zaškolení tak Radim Kučera předložil, krok za krokem, přesvědčivou školicí koncepci, která vytvoří vynikající základ pro budoucí procesy zaškolování.

Víte, že Radim Kučera chce dále rozvíjet svoji kariéru, přestože nikdy nezmínil nic konkrétního. Zjevně to však vyplývá z jeho chování. Radim Kučera je otevřený, jeví zájem o náročné úkoly a je vždy připravený pracovat s druhými na doplňujících projektech. Jste si jistý, že má potenciál posunout se v blízké budoucnosti výše po kariérním žebříčku.

 

 

Narazil jste však na určité oblasti pro rozvoj související s jeho sociálními schopnostmi. Pravidelně jste si všímal, že při jednání s druhými neprojevuje schopnost aktivního naslouchání, nezahrnuje myšlenky a postřehy ostatních do svých úvah a působí poměrně arogantním dojmem. Vzhledem ke svým ambicím dále se rozvíjet bude muset tyto aspekty svého chování určitým způsobem změnit.

Dále potřebujete s Radimem Kučerou vyjasnit dvě záležitosti. Všiml jste si, že navzdory jeho velice pozitivnímu startu jsou postoje vůči němu v poslední době čím dál negativnější. Znepokojují vás zejména následující záležitosti:

  1. Váš tým byl vůči novému členu původně velmi otevřený a jevil zájem o jeho příspěvky. Radim Kučera často přinášel zajímavé příspěvky a vždy budil dojem, že má silnou motivaci věci dále rozvíjet. Bylo to zjevné zejména během týmových porad. Ostatní členové týmu mu zpočátku projevovali velké uznání, přestože někdy působil povýšeně, zejména vzhledem k poměrně krátké době svého působení v týmu. Nicméně jste si všiml, že pozitivní reakce týmu Radima Kučeru povzbuzovala k ještě výraznějšímu poučování. Otevřený přístup týmu očividně bral jako znamení, že jeho příspěvky jsou pro ostatní nadmíru významné. Před minulou týmovou poradou jste zaslechl kolegy, jak se v odpočívárně baví o nadcházející „přednášce profesora Kučery“. V této chvíli již vnímáte, jak nálada na týmových poradách zhoustne pokaždé, když Radim Kučera začne mluvit. Ostatní členové týmu na jeho příspěvky nyní reagují již jen zřídka, někdy si dokonce začnou hrát s telefonem nebo zjevně ztratí koncentraci.
  2. Přibližně před měsícem jste požádal svého dlouholetého zaměstnance Tomáše Konráda, aby připravil pracovní seminář k dalšímu rozvoji určitých prodejních procesů ve vašem týmu. Chtěl jste změny probrat v rámci semináře a zapojit tak všechny hned od začátku. Požádal jste p. Konráda, aby připravil první návrh a vysvětlil aktuální situaci. V úzké spolupráci s vámi připravil několik otázek tak, aby si členové týmu uvědomili určité prodejní příležitosti. Svá zjištění v této souvislosti prezentoval na minulé týmové poradě. Těsně před začátkem semináře přišel nečekaně do zasedací místnosti váš přímý nadřízený p. Herman a požádal vás, jestli byste mohl jít na pár minut k němu. Jelikož jste předpokládal, že se za chvíli vrátíte, řekl jste ostatním, aby pokračovali bez vás. Rozhovor však trval déle, než jste čekal, a když jste se na poradu po téměř hodině vrátil, ihned jste vycítil, že atmosféra v místnosti zhoustla. Abyste pochopil, co se během vaší nepřítomnosti událo, zeptal jste se p. Konráda, zda tým přišel s nějakými prvotními nápady. Poněkud kousavě a podrážděně odpověděl: „Kromě těch pěti problémů, které jsem připravil s vámi, jsme díky novému členovi týmu dokázali najít a vyřešit tucet dalších.“ Jelikož jste měl po poradě důležitou schůzku, nemohl jste se důvodem jeho podráždění podrobněji zabývat hned.

 

 

Později toho dne vám přišel e-mail od Radima Kučery pro Tomáše Konráda (se všemi členy prodejního týmu v kopii). V e-mailu p. Kučera znovu předložil svou zpětnou vazbu a uvedl své doplňující návrhy týkající se chystaných procesních změn. Po stránce obsahové byl jeho příspěvek velmi užitečný, avšak jeho přístup ke sdělování vlastních názorů určitě vyvolal u ostatních odpor. V e-mailu stálo:

 „Milý Tomáši,

určitě sis během prezentace sám uvědomil, že ve své koncepci dostatečně neřešíš celou řadu otázek a že je tam stále potenciál pro další zlepšení. Abych ti s tím pomohl, shrnul jsem své připomínky z porady písemně. V příloze je přehled mých nápadů. Myslím, že na této záležitosti musíš ještě trochu zapracovat, než bude řádně dokončena.

Pokud budeš potřebovat další pomoc, určitě se ozvi!“

Radim“

 

Další věc, kterou chcete s Radimem Kučerou probrat, se týká problému ve spolupráci mezi různými týmy. V tomto případě jste na něj dokonce obdržel konkrétní stížnost od Marie Bosé, lídra druhého prodejního týmu. Její tým se dostal do potíží kvůli nedostatku zaměstnanců, když tři chyběli kvůli nemoci. Požádal jste Radima Kučeru, aby ve druhém týmu vypomohl. Marie Bosá vám poslala e-mail s poděkováním za spolehlivou a praktickou pomoc z jeho strany. Byla spokojená, že úspěšně dokončil všechny přidělené úkoly a na konci hladce předal oblast své působnosti bez jediné nedořešené záležitosti. Po ukončení zástupu za nemocenskou strávil více času, než by býval musel, informováním kolegyně vracející se po nemoci o událostech předchozího týdne. Pí. Bosá nicméně dodala, že vám musí předložit osobní zpětnou vazbu. Během daného týdne Radim Kučera sdílel kancelář s dlouholetou členkou jejího týmu Julií Rendovou.

Na konci toho týdne přišla viditelně rozrušená pí. Rendová do kanceláře pí. Bosé a prohlásila, že je opravdu šťastná, že se Radim Kučera vrací ke svému týmu. Pí. Rendová jí sdělila, že p. Kučera se jí dotkl svým arogantním a povýšeneckým chováním. Bylo pro ni velmi nepříjemné, že výrazně mladší zaměstnanec z druhého týmu jí neustále radí ohledně jejich pracovních postupů a způsobů. Marie Bosá zakončila e-mail prohlášením, že je velmi vděčná za pomoc Radima Kučery, ale že by možná nebylo od věci, kdyby znovu kontaktoval Julii Rendovou, aby tuto záležitost vyřešili. Pí. Rendlová je srdečná a přátelská osoba a určitě se jí uleví, pokud se tato záležitost jednou provždy vyřeší.

 

Teď se prosím připravte na diskusi. Hodně štěstí!

[*] Z důvodu plynulého čtení budeme v textu používat pouze mužský rod.