360° zpětná vazba

„Kombinací nejnovějších technologií a mnohaletých zkušeností vzniká zcela anonymní a mimořádně spolehlivé on-line měření.“

360° zpětná vazba (multi-rater feedback) je účinným rozvojovým nástrojem. Platí však, že je mnoho povolaných a málo vyvolených. Proč se neskromně řadíme mezi ty druhé jmenované? Předně kombinujeme nejspolehlivější technologie, které umožňují naprosto anonymní a spolehlivé on-line měření jak sebehodnocení dané osoby, tak pohledů nadřízeného, kolegů, podřízených a interních a externích zákazníků. K tomu navíc disponujeme týmem, který zaručí provedení úvodní komunikace tak, aby došlo k plné akceptaci tohoto nástroje; zkrátka tak, aby lidé chápali, „proč“ ho vyplnit a vyplnili jej rádi a upřímně. Když k tomu připočteme zkušenosti s předáním a realizací vazby v mnoha světových jazycích, má vaše společnost vyhráno v podobě jasného a objektivního rozvoje všech klíčových zaměstnanců.